I.C.E.

V prípade núdze alebo nehody kontaktujte / In case of emergency contact

Môjho partnera  / my partner

Peter Rusiňák, +421 905 202 249, mysyk ZAVINAC/AT mysyk.sk

Moju sestru / my sister

Gabriela Tarapčíková, +421 905 848 442, gabcatx ZAVINAC/AT gmail.com

Mojich rodičov / my parents

Kamila Tarapčíková,  +421 915 609 203, kamila.tarapcikova ZAVINAC/AT gmail.com

Pavol Tarapčík, +421 907 438 793, pavol.tarapcik ZAVINAC/AT stuba.sk

Všetky osoby uvedené vyššie sú splnomocnené poznať môj zdravotný stav.

All persons listed above are authorized to know my health state.

Informácie o zdravotnom stave / Medical information

Krvná skupina: A1 Rh Pozitív / Blood type: A1 Rh Positive

Bez známych alergií na lieky / No know drug allergy or intolerance

HIV negativ – posledný test / last test: 2018/05/04

Lieky: